PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE

Vážení účastníci soutěže
TERMINAL JABLONEC,
Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou,
architektonicko-urbanistická, otevřená, dvoufázová soutěž o návrh,
evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: Z2017-024942.

Zveřejňujeme tímto Protokol o průběhu soutěže.

PROTOKOL KE STAŽENÍ ZDE

Originál protokolu je k nahlédnutí u Zadavatele:
Statutární město Jablonec nad Nisou,
Mírové nám. 3100/19,
467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ 002 62 340

Zplnomocněný zástupce zadavatele:
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
e-mail: pleticha@mestojablonec.cz